פסיכותרפיה של נוכחות וחיוניות

מתוך המיזוג ההדרגתי בין: פסיכותרפיה באוריינטציה בודהיסטית, פסיכותרפיה באוריינטציה דאואיסטית, ופסיכותרפיה ממוקדת גוף, צמח מודל מכון דמו"ת ל"פסיכותרפיה של נוכחות ושל חיוניות".

מטפלים

המטפלים המופיעים ברשימה זאת הם אנשי-מקצוע שהוכשרו במסגרת התוכנית לפסיכותרפיה אינטגרטיבית מזרח-מערב. הרשימה מעידה על השתייכות מקצועית, מקצוע טיפולי ומחולקת לאזורים בארץ