"חיוניות"

חיוניות

לימוד מתוך טקסטים, הדרכה והתנסות

בשנת הלימודים הקרבה אקיים עשרה ימי לימודים המוקדשים ל 'חיוניות'. אצא מתוך נקודת הנחה פשוטה והיא שתחושת-חיוניות לובשת ופושטת צורה, אך חשובה תמיד. בצורותיה הגופנית-חושית, התחושתית-רגשית, הקוגניטיבית-אינטלקטואלית והרוחנית היא תשתית חשובה מאוד של חיינו, מרגע לרגע. בלעדיה קשה לקום בבוקר ולבצע את פעולות היום-יום. איתה ניתן לגבש ולממש מטרות ולקיים יצירתיות, געגועים וכמיהות: אלו מצדם חוזרים ומזינים את חוויית החיוניות.

הלימוד יתבסס על מספר טקסטים מתוך המסורת הפסיכואנליטית וההומאניסטית-אקזיסטנציאליסטית בפסיכותרפיה: נקרא טקסטים של הוגים כאריך פרום, רוני ליינג, דונלד ויניקוט, מייקל אייגן, היינץ קוהוט ואחרים. נתבונן בדרכם להבין ולהמשיג חיוניות ואף לחלץ מושג זה מתוך הבניות פסיכותפתולוגיות. בהדרכה המקצועית נתייחס לתבניות משמעותיות של יחסים בין 'חיוניות' ל'נוכחות' בחיי המטופלים וביחסים הטיפוליים.

במקביל: טיפוח החיוניות הוא ערך משמעותי בדיסציפלינות שמקורן במזרח. לצורך הלימוד נסתייע בסדרות של תרגול המבוססות על דרכים "מזרחיות" לטיפוח חיוניות ונתמקד בלימוד איטי של חלק מסדרת טאי-צ'י. מתוך כך ניגע במושג החיוניות באופן קונקרטי ונתרגל נוכחות פשוטה, תנועה, העברת משקל והימצאות על פני האדמה הזו, בין שמיים וארץ.