"חיוניות"

חיוניות

סמינר לימוד מתוך טקסטים, הדרכה והתנסות

בהחיית ד"ר יורי סלע

בשנת הלימודים הקרבה אקיים סמינר בן עשרה ימי לימודים המוקדשים ל 'חיוניות'. אצא מתוך נקודת הנחה פשוטה והיא שתחושת-חיוניות לובשת ופושטת צורה, אך חשובה תמיד.  

בתחום הטיפול אנו ערים לתחושות של העדר חיוניות – תחושות המתבטאות בעייפות, שעמום ודיכאון -  ופחות לערכה הרב של חיוניות בחיי היום יום.  בספרו האחרון, "תצורות של חיוניות",  מצביע דניאל סטרן על מושג זה כמושג מפתח בפסיכולוגיה העכשווית, העוסקת -  במקביל לתכנים המילוליים - במקצבים, תנועה, מרחב וכיווניות/כוונה כחלק מהממדים התוך-אישים והבין-אישיים "המקנים, בצירופם תחושה של חיוניות".  בצורותיה הגופנית-חושית, התחושתית-רגשית, הקוגניטיבית-אינטלקטואלית והרוחנית, חיוניות היא תשתית חשובה מאוד של חיינו, מרגע לרגע. בלעדיה קשה לקום בבוקר ולבצע את פעולות היום-יום. איתה ניתן לגבש ולממש מטרות ולקיים יצירתיות, געגועים וכמיהות: אלו מצדם חוזרים ומזינים את חוויית החיוניות.

הלימוד יתבסס על טקסטים מתוך המסורת הפסיכואנליטית וההומאניסטית-אקזיסטנציאליסטית בפסיכותרפיה: נקרא טקסטים של – ובעקבות -   הוגים כאריך פרום, דניאל סטרן, דונלד ויניקוט, מייקל אייגן, היינץ קוהוט ואחרים. נתבונן בדרכם  להבין ולהמשיג חיוניות ואף לחלץ מושג זה מתוך הבניות פסיכופתולוגיות. במקביל נעיין בטקסטים הלקוחים ממסורות טאואיסטיות וזן-בודהיסטיות,  או נשענים עליהם,  ונחשוב על יישומיהם הפסיכותרפויטים.

הלימוד יהיה מותאם וגמיש ולכן הטקסטים שנקרא עשויים להשתנות בהתאם לנטיות-לב וצרכים שעולים בקבוצת-הלימוד עצמה.

 

בהדרכות המקצועיות נציג מקרים בהתאם למודל הצגת-מקרה שמדגיש תשומת-לב מיוחדת לממדים של נוכחות ושל חיוניות:  נתייחס לתבניות משמעותיות של יחסים בין 'חיוניות' ל'נוכחות' בחיי המטופלים וביחסים הטיפוליים.

את המאפיינים של מודל הדרכה זה נלמד בתחילת השנה.

לפרטים נוספים