באלינט - השבר הבסיסי

באלינט: השבר הבסיסי – קריאה דאואיסטית

השנה נקדיש את קבוצת הקריאה לעיון בספרו של מיכאל באלינט "השבר הבסיסי".

ההכרה שיש מרחב בעולם-הנפש שאינו נענה באופן ישיר לשפה ופירוש, הביאה את באלינט לחקור באופן מעמיק את תצורות הנפש השבורות, ואת דרכי הגישה והטיפול בהן.

המפגש עם הכאוטיות המובנת של הלא-מודע, אליה חוברות חוויות ראשוניות טראומטיות המעבות ומקבעות את התצורות המושתקות והאילמות, קורא להתבוננות מחודשת המכירה במגבלות השיח הרציונאלי.

ההגות הדאואיסטית עוסקת בין השאר בקו-התפר העדין בין מה שעל-פי טבעו ומהותו אינו יכול להיות מובע וממוצה בדיבור, לבין ההשתוקקות לפענח, לבטא ולומר במילים את מה שקיים בתוכנו (כולל את הדבר הזה שאינו ניתן להיאמר). בכתבים אלה ניתן ביטוי לאיכויות הפרדוקסאליות כפי שהן מתקיימות בנפשנו בין העכור לצלול, בין האידיאל השלם לביטויי-החיים החלקיים והשבורים. ייחודו של מבט זה, באופן הטבעי, הפשוט והיצירתי בו הוא פוגש ומנכיח את המתחים הפנימיים – התודעתיים, הקיומיים, הנפשיים והחברתיים.

את סדרת הפגישות של קבוצת-הקריאה נקדיש לעיון בפרקים העוסקים באזורי הנפש ובהיבטים השונים של רגרסיה על שלל מופעיה. נקודת המבט הדאואיסטית וההמשׂגה הסינית של "צ'י – חיוניות" יתרמו להעמקת ההתבוננות במרחבים הכאוטיים והלא-נודעים.