באלינט - השבר הבסיסי

באלינט: השבר הבסיסי – קריאה דאואיסטית

 

בהנחיית נעמי אורבך-שבילי

  

בשנה הקרובה,  תשע"ט 2018-19, תיפתח בתל-אביב קבוצה שתוקדש לקריאה ועיון בספרו של מיכאל באלינט "השבר הבסיסי".

כל מפגש יכלול חלק עיוני,  ואחריו הדרכה על מקרים או ויניאטות שהמשתתפים יביאו.

 

ההכרה שיש מרחב בעולם-הנפש שאינו נענה באופן ישיר לשפה ופירוש, הביאה את באלינט לחקור באופן מעמיק את תצורות הנפש השבורות, ואת דרכי הגישה והטיפול בהן.

המפגש עם הכאוטיות המובנת של הלא-מודע, אליה חוברות חוויות ראשוניות טראומטיות המעבות ומקבעות את התצורות המושתקות והאילמות, קורא להתבוננות מחודשת המכירה במגבלות השיח הרציונאלי.

ההגות הדאואיסטית עוסקת בין השאר בקו-התפר העדין בין מה שעל-פי טבעו ומהותו אינו יכול להיות מובע וממוצה בדיבור, לבין ההשתוקקות לפענח, לבטא ולומר במילים את מה שקיים בתוכנו (כולל את הדבר הזה שאינו ניתן להיאמר).  בכתבים הדאואיסטים ניתן ביטוי לאיכויות הפרדוקסאליות כפי שהן מתקיימות בנפשנו בין העכור לצלול, בין האידיאל השלם לביטויי-החיים החלקיים והשבורים. ייחודו של מבט זה, באופן הטבעי, הפשוט והיצירתי בו הוא פוגש ומנכיח את המתחים הפנימיים- התודעתיים, הקיומיים, הנפשיים  והחברתיים.

 

את סדרת הפגישות של קבוצת-הקריאה נקדיש לעיון בפרקים מספרו של באלינט, העוסקים באיזורי הנפש ובהיבטים השונים של מרחבי הלא-מודע (ושל מה שעל פי טבעו אינו יכול להיות מומשג)  על שלל מופעיהם.  נקודת המבט הדאואיסטית וההמשגה הסינית של "צ'י - חיוניות"  יתרמו להעמקת ההתבוננות במרחבים הכאוטיים והלא-נודעים.

לפרטים נוספים