נוכחות וחיוניות : טיפוח משאבי המטפל

מכון דמו"ת

תוכנית לימודים שנתית תשע"ט

נוכחות וחיוניות: טיפוח משאבי המטפל

 

בתוכנית הלימודים השנה נתמקד באתגר המיוחד אותו פוגשים מטפלים שכלי טיפול מרכזי שלהם, אם לא הכלי העיקרי, הוא – הם עצמם.

 

כאשר המטפל מציע את נוכחותו ותשומת-לבו כמצע עליו המטופל יכול להניח את חלקי עצמו, ולחקור את חיוניותו וגופו - ולעיתים אף מציע את גופו כדי לאפשר למטופל להיתמך - המטפל משתמש במשאביו האישיים כדי לקיים את המפגש. יחסים טיפוליים כאלה מחייבים אותנו לשאול: מהי נוכחות? מהי חיוניות? מה מזין את המטפל, ומה מאפשר לו להיות נוכח? וכיצד המטפל יכול לטפח את חיוניותו?

 

נתייחס לנושא של נוכחות וחיוניות בשלושה היבטים:

  • חיוניות כפי שמתגלה בחיי היום יום (בסינית: "צ'י").
  • חיוניות או פוטנציאליות שעדיין לא יצאו מהכח אל הפועל (בסינית: "ג'ינג").
  • נוכחות כביטוי של רוח או השראה (בסינית: "שן").

 

לפרטים נוספים