קליניקה


קליניקת-דמו"ת מקבלת פניות בתחומים הבאים:

1. להתייעצויות חד-פעמיות. התייעצות כזאת נועדה לאפשר שיקול דעת מקצועי לגבי אופן הטיפול המתאים למטופל. המטפלים במכון ערים

לבלבול המתעורר עקב מצוקה מסוגים שונים – בין אם היא נחווית כמצוקה גופנית, רגשית או רוחנית, או, כפי שקורה לעתים קרובות – אין

לה אופי מוגדר והיא נחווית רק כאי-נוחות עזה או מתמשכת. מטרת המפגש, המתנהל תוך פתיחות ושיתוף פעולה עם המטופל, הוא לבסס הבנה

של המצוקה על בסיס הכלים שמציע מכון דמו"ת, ולייעץ למטופל לגבי כיוון טיפולי המתאים לצרכיו.

2. לטיפול בפסיכותרפיה על-פי מודל דמו"ת. בהתאם לצרכי המטופל מהלך הטיפול עשוי לכלול תשומת-לב גופנית, תרגול והתייחסות לממד הרוחני של ההוויה.

 

בין האנשים הפונים אלינו:

המכון מקבל פניות רבות של אנשים החווים סימפטומים ומצוקות מגוונים ומעוניינים בטיפול בפסיכותרפיה ובכללם:

• אנשים שלמצוקה הגופנית שלהם הסבר נפשי.

• אנשים העוסקים בדיסציפלינות רוחניות ומחפשים טיפול המביא בחשבון ראיית עולם רוחנית.

• אנשים המעוניינים במודל טיפול אינטגרטיבי על פני השדות גופי-רגשי-רוחני.

• אנשים הסובלים ממצוקה נפשית או רגשית שהופנו אלנו או מעוניינים בטיפול אצל אחד המטפלים במכון.

 

אודות הטיפול:

הטיפול הוא טיפול בפסיכותרפיה, בדרך כלל מילולי ביסודו, תוך תשומת-לב מרובה לגוף, לתהליכים גופניים, ולמצבו של המטופל ברגע הנוכחי.

על-פי הצורך, מידת האמון והעניין - הטיפול עשוי להיות מלווה בעבודה גופנית קונקרטית.

הטיפול נשען על יסודות מתוך חשיבה פסיכואנליטית, הומאניסטית-אינטגרטיבית וגישות רוחניות – דאואיסטיות ובודהיסטיות.