מטרות

מטרות מכון דמו"ת

מטרתו הראשונית של המכון היתה לתת מענה לצרכים מורכבים, הכוללים מצוקות מגוונות, ובכללן קשיים רגשיים ונפשיים,

קשיים פיזיים בלא מקור אורגני מובהק, משברי חיים, משברים רוחניים ומצוקות שעיקרן כמיהה לפשר ומשמעות.

במהלך שנים של עבודה משותפת נבחנו דרכים מגוונות של התייחסות למצוקות אלו. בהדרגה התחוור שעל מנת להתבונן בצורה

מושכלת ויעילה במגוון הצרכים נדרשת גישה טיפולית הנשענת על "שפה" טיפולית חדשה, שאינה מוכרת בגישות השונות מהן צמח המכון.

מטרתו הבאה של המכון הייתה, לפיכך, לזהות את התרומות הפוטנציאליות של גישות תרפויטיות שונות למודל הקליני ולשפה התיאורטית

 המתגבשת בו ולגבש מודל תיאורטי וקליני חדש. מודל זה נשען על הניסיון הקליני המצטבר ועל התשובות שהתגבשו במהלך העבודה סביב

דילמות טיפוליות מורכבות וביניהן:


כאשר מצג התלונות הוא מורכב – גופני ורגשי למשל - מתי עדיף שילוב מטפלים ומתי עדיף מטפל בודד?

באיזה אופן ישתלב מגע במסגרת עבודה פסיכותירפויטית ומתי ישנן קןנטרא-אינדיקציות לשימוש במגע?

מהם גבולות המסגרת הטיפולית ("סטינג"), האם/מתי יש לחרוג ממנה?

מהם המרכיבים בטיפול המעודדים טיפוח משאבים, חופש, ספונטאניות ויצירתיות?
 

מתוך אלו צמחה שתי מטרות נוספות:

1.הנחלת הידע שהחל מצטבר במכון לקהלים מקצועיים רחבים.

2. תמיכה בהקמתו של איגוד מקצועי המכיר בפסיכותרפיה כפרופסיה העומדת בפני עצמה ונותן גג מקצועי לפלורליזם בעשייה הפסיכותרפויטית

ומציב סטנדרטים גבוהים לעשייה זו.

עם התמסדותו של המכון לקחנו על עצמנו ללמד ולהנחות צוותים מקצועיים. במשך חמש עשרה השנים האחרונות אנו עוסקים בהוראה בתחנות

לבריאות הנפש, מחלקות פסיכיאטריות, צוותים טיפולים וחינוכיים.

תוכנית ההכשרה התלת שנתית בפסיכותרפיה אינטגרטיבית מזרח –מערב  היא תוצר מזוקק של תהליכים אלו.

 

במקביל אנו עסוקים באפשרות לאפשר לקהל רחב ומגוון יותר גישה לגישה הטיפולית שהתפתחה במכון.

בנוסף לפעילות אותה מקיים המכון כקליניקה פרטית הוקמו וקודמו, במסגרת המכון, הפעילויות הבאות:

- קליניקה בקהילה: הקליניקה כוללת בוגרים של מסלול ההכשרה התלת-שנתי לפסיכותרפיה אינטגרטיבית מזרח-מערב בבה"ס לעו"ס

ומציעהטיפולים במחר מוזל.

- קבוצות קריאה והדרכה לאנשי-מקצוע.

- שיתוף פעולה רעיוני, בשדה התיאורטי והיישומי, עם השירות הפסיכיאטרי בבה"ח העמק.

- קורס העשרה במסגרת התוכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב.

- הדרכה קלינית במסגרת ארגון נט"ל – נפגעי טרור על רקע לאומי.