תכנית לימודים

התוכנית לפסיכותרפיה אינטגרטיבית מזרח-מערב יוצרת מארג המשלב ידע ממסורות מזרחיות ומערביות בטיפול נפשי

התוכנית מציעה הכשרה התנסותית בטיפול במקביל ללמידה תיאורטית סביב נושאים שהופכים משמעותיים יותר ויותר עבור מטופלים רבים:


1) העיסוק במשמעות, בחיי-הרוח ובמטרות חיים.
2) השילוב בין הממד של תחושה וגוף לבין ממדים אחרים בחיים.
3) הבנת מקומם הייחודי של סימפטומים במארג חייו של הפרט.

התוכנית מתמקדת בתחומים העדכניים ביותר של העיסוק בפסיכותרפיה ובכללם:


1) אינטגרציה מעמיקה בין חשיבה הנשענת על גישות המזרח לבין תיאוריות הומאניסטיות ופסיכואנליטיות בנות-זמנינו.
2) תשומת-לב רבה לפיתוח הדרגתי של נוכחותו המותאמת של המטפל, בשדות תוך-אישיים ובין-אישיים המתגלים בחדר-הטיפולים.
3) חקר המטריצה הבין-אישית בממדיה המגוונים – בין התחושות למלים.

מטרות התוכנית:

1) להכשיר אנשי מקצוע לעיסוק בפסיכותרפיה תוך הקשבה לממדים הגופני והרוחני בטיפול הנפשי.

2) אימוץ עמדה בה יש הקשבה "בלא זיכרון ובלא תשוקה" להתרחשות הטיפולית המילולית שלו והלא–מילולית, וחידוד היכולת של המטפל

להתאים את איכות הנוכחות לגוונים השונים של נוכחות המטופל.

3) עבודה עם מטופלים המתלוננים על סימפטומים גופניים בהקשר של הטיפול הנפשי.

4) התבוננות בו–זמנית בסימפטומים הגורמים למצוקה, ובאפשרות להקנות להם משמעות מתוך המשאבים העומדים לרשותו של המטופל.


לקדם לימוד של:

א. תהליכי חיים וחיוניות בהיבטים פנימיים ואישיים, על–פי מסורות רוחניות ומסורות ריפוי שמקורן במזרח.

ב. שפה תיאורטית הקושרת בין תהליכים פסיכו דינאמיים, תהליכים גופניים ותהליכים ופרקטיקות רוחניות.

ג. שפה טיפולית המכירה במקומם של הנוכחות המדיטטיבית, של תנועה ושל מגע בטיפול פסיכותרפויטי.

ד. גישות המשלבות דרכי טיפול מן המזרח ופסיכותרפיה קונבנציונאלית גם במוסדות ציבוריים.