כניסה למכון.png

מכון דמו"ת

לפסיכותרפיה של נוכחות וחיוניות

מכון.png

סמינר שנתי: 'נוכחות וחיוניות'
הסמינר השנתי של מכון דמו"ת
יתקיים בשנה הקרובה במתכונת
המשלבת סמינר זום דו-שבועי
ותכנית של שלוש סדנאות יומיות
(בהרשמה ותשלום נפרד)