קליניקה דמות.jpg

מכון דמו"ת: דינאמיקה מגע ותנועה

המכון הוקם בשנת 1996 על-ידי ד"ר יורי סלע ונעמי אורבך-שבילי, אליהם הצטרף בהמשך מנואל כץ. 

המכון החל את דרכו בצוות-חשיבה תיאורטי ובקליניקה משותפת שצמחה מתוך חשיבה זו. במסגרת צוות-החשיבה נבחנו מחדש גישות פסיכואנליטית והומאניסטיות, גישות הנשענות על רפואה סינית מסורתית והגות דאואיסטית, וגישות של פסיכותרפיה באוריינטציה בודהיסטית.

כל אחד מהמרכיבים האלו עבר עיבוד, הותאם לצרכים הקליניים של מאות פונים ומטופלים, ובהדרגה מצא את מקומו במודל התיאורטי של מכון דמו"ת. במודל זה כלולות גישותינו לראיון הקליני, למתודה הטיפולית, להתפתחותו האישית של המטפל ולמחויבותו המקצועית-אתית כלפי המטופל. 

 המודל מהווה מיזוג אינטגרטיבי חדש ומעמיק בין גישות פסיכואנליטיות, הומאניסטיות,  דאואיסטיות ובודהיסטיות. מיזוג זה מיושם בעבודה הקלינית והתיאורטית ונלמד כמודל הדרכה קלינית במוסדות לבריאות הנפש ובצוותים מקצועיים.

הפעילות במכון נשענת כיום על עשרים שנות ניסיון קליני ושנים ממושכות של המשגה תיאורטית, הנתמכת ומועשרת מתרומות מתרבות והולכות של עמיתים ושל בוגרי תכניות ההכשרה של המכון.

קליניקה ימין.jpg