אבני יסוד.jpg

התייחסות ספציפית לחשיבה אינטגרטיבית בין מזרח למערב בפסיכותרפיה

ראשי-פרקים לחשיבה התיאורטית המנחה אותנו

סיכום עדכני של התפיסה התיאורטית

 

המודל התיאורטי של מכון דמו"ת הוא מודל מתפתח

המתאים עצמו לחידושים קליניים ולהמשגות תיאורטיות חדשות.

התאמות אלו נעשות מתוך חידושים בעבודתנו ומתוך הנעשה בעולם המקצועי.

בעמודים שלפניכם תמצאו: